Příspěvky pro sezónu 2014/2015 - 1 část

08.05.2014 16:30

Stejně jako v loňském roce jsou příspěvky pro naši kategorii 8000,- roč něně na hráče. Platit se budou ždy kvartálně po 2000,- Kč.

První část příspěvků (2000,- Kč) je splatná nejpozději do 27.5.2014.  Platbu proveďtě na účet 124248892/0300 a jako variabilní symbol uveďte jméno a příjmení hráče.