Příspěvky - 4. část !!!

03.02.2014 10:00

Do pátku tohoto týdne (7.2.) je nutné uhradit na účet 124248892/0300 poslední část příspěvků - 2000,- Kč na tuto sezónu. Případně možno částku uhradit u vedoucího družstva.