Příspěvek do fondu

01.01.2014 13:27

Příspěvek do fondu (leden - květen 2014) na hráče 750,- Kč. Příspěvek byl navýšen kvůli výdajům na broušení na 150,- Kč na měsíc/hráč. Splatné do poloviny ledna.