Připomínka - Příspěvky pro sezónu 2014/2015 - 1 část

24.05.2014 20:24

Stejně jako v loňském roce jsou příspěvky pro naši kategorii 8000,- ročně na hráče. Platit se budou ždy kvartálně po 2000,- Kč.

První část příspěvků (2000,- Kč) je splatná nejpozději do 27.5.2014. Platbu proveďtě na účet 124248892/0300 a jako variabilní symbol uveďte 2003.